درمورد ابهامات ذهنی نویسنده در باب جهان
 خواهرشوهر

واقا بعنوان یک زن اصلا نمیدونم که باخانواده شوهر وخصوصا خواهرشوهرچگونه برخورد کنم.مخصوصا خانواده شوهر من که میخوان شوهر من فقط در اختیار آنهاباشد وسهم من از شوهر اندکی بیش نباشد.خواهر شوهر هم واقعا یک معضل هست ولی بیشتر درجستجوی راهی هستمم که همه چیز درنهایت مسلالمت آمیزی حل شود ونهایت آسایش برای خودم رافراهم آورد،یعنی چگونه چنین امری امکان پذیر هست؟آیا ملزم به رابطه باخواهر شوهری هستم که ارتباط با او گاهی خوب وگاهی بسیار اعصاب خردکن هست.آیا نباید دور آدمهایی را که رابطه با آنها دردسرساز است می باشم ولو خواهر.جدای قدبازی اسلام چه دستوری داده است؟ بهرحال مسلمانی باید درلحظات سخت رعایت شود.ای کاش کسی یاری میکرد.من مانده ام

+ نوشته شده در  پنجشنبه چهاردهم بهمن ۱۳۸۹ساعت 22:20  توسط حسنی  |